Skatteregler för sommarfester och gåvor till anställda

Mat som serveras på personalfest

Den här tiden på året är det många arbetsgivare som vill ge sina anställda en sommargåva för att visa uppskattning och tacka för goda prestationer. Många är också i full fart med att planera sensommarens kickoff och det är flera frågeställningar som dyker upp. Hur mycket får sommargåvan vara värd innan den blir skattepliktig? Ska anställda som bjuds på sommarfest förmånsbeskattas, och kan arbetsgivaren bekosta resorna till och från festen? Vi hjälper er att reda ut skattereglerna!

Vilka gåvor som är skattefria regleras i inkomstskattelagen. Endast följande gåvor är skattefria:

  • Julgåvor värda upp till 550 kr
  • Jubileumsgåvor värda upp till 1 650 kr
  • Minnesgåvor värda upp till 15 000 kr

En sommargåva till personalen ses som ersättning för utfört arbete och är skattepliktig som lön. Arbetsgivaravgifter ska betalas på beloppet, och förmånen ska redovisas på arbetstagarens individuppgift i arbetsgivardeklarationen. 

Det finns alternativ till sommargåvan

Utöver julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva till anställda så kan en gåva av enklare slag, såsom att ge en bukett sommarblommor, istället rymmas inom regelverket för personalvårdsförmåner och blir då skattefri. Ett krav är dock att gåvan är av mindre värde och ges till alla anställda.

I faktabladet "Skatteregler för julgåvor och julfester" hittar du mer information för vinterns alla fester.

Skatteregler för sommarfest och kickoff

En sommarfest eller en kickoff för anställda ses som personalfest och är att likställa med intern representation som är skattefri för de anställda. För att måltiderna ska vara skattefria är en förutsättning att måltiderna intas fysiskt tillsammans. Om arbetsgivaren istället för att erbjuda en gemensam måltid väljer att skicka hem mat till de anställda och maten intas framför datorskärmen, är förmånen att betrakta som skattepliktig.

I samband med sommarfest eller kickoff får arbetsgivaren göra avdrag för momsen för mat och dryck till ett värde av maximalt 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Om måltiden på sommarfesten består av mat och alkoholfri dryck innebär det att moms får dras av med maximalt 36 kr per person, eftersom momssatsen för dessa varor är 12 procent (12 % x 300 kr = 36 kr).

Om måltiden vid sommarfesten eller kickoffen också innefattar alkoholhaltig dryck får momsavdrag fortfarande göras på ett underlag av ett värde av maximalt 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Eftersom momssatsen på alkoholhaltig dryck är 25 procent innebär det dock att momsavdraget blir större, närmare bestämt 46 kr per person. Om momsvärdet på kvittot är lägre är det däremot summan på kvittot som ska beaktas.

Kringkostnader som till exempel lokalhyra och musikunderhållning är avdragsgilla med högst 180 kronor per person plus moms. Vid personalfester är även kostnaderna för de anställdas familjer samt tidigare anställda, avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Viktigt att känna till är att personalfester är avdragsgilla upp till två tillfällen per år i verksamhetens bokföring.  Från det tredje tillfället är festen inte avdragsgill , men kan om den ryms inom begreppet personalvård vara skattefri för den anställde. En personalfest kan leda till förmånsbeskattning hos de anställda när arrangemanget överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande. 

Vad gäller vid resor till och från festen?

Om festen hålls på arbetsplatsen och arbetsgivaren bekostar resor till och från festen anses resorna vara arbetsresor och därmed skattepliktiga för de anställda. Om festen äger rum på en annan plats än arbetsplatsen, exempelvis en restaurang, anses resorna vara tjänsteresor och blir därmed skattefria. Hålls festen på annan ort kan arbetsgivaren med full avdragsrätt betala resa och hotell för en övernattning i anslutning till festen.

Gillar du vad du läste?

Detta är en nyhet hämtad från Lön Expert. I Lön Expert får du löpande information för dig som arbetar med lönefrågor så att du inte missar nya lagar och regler som träder i kraft. Om du inte hittar svaret på din fråga i denna digitala handbok har du även möjlighet att skicka dina frågor direkt till våra experter för att få svar inom två arbetsdagar.

Relaterade inlägg