Så fick VMKF ordning och systematik i sitt dataskyddsarbete

Västra Mälardalens kommunalförbunds logotyp, svart text med grön och blå våg under

Tidsbrist, avsaknad av kunskap, struktur och systematik kring hur datskyddsarbete bäst ska bedrivas vara några av de stora utmaningarna som Västra Mälardalens kommunalförbund hade. Lösningen? Att starta om från grunden och bygga upp ett systematisk dataskyddarbete med hjälp av Visma Draftit och Privacy as a Service. 

Vi sökte ingenting aktivt, vi hade tidigare Privacy Records via Visma Draftit när vi fick ett erbjudande om Privacy as a Service (PaaS) säger Malin Alsing Brånn. Malin är Förbundschef och Ekonomichef på Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF). Hon fortätter, jag är glad att vi hoppade på den chansen annars hade vi nog fortsatt i samma lunk med vårt dataskyddsarbete, nu fick vi chansen att ta ett nytt helhetsgepp. 

Västra Mälardalens kommunalförbund eller VMKF som det förkortas är en organisation som arbetar för att utveckla och fördjupat samarbete mellan kommuner. Det är ett kommunalförbund med ca 75 anställda, som i dagsläget har fyra medlemskommuner: 

  • Arboga kommun
  • Kungsörs kommun
  • Köpings kommun
  • Surahammars kommun

Även om vi tidigare delvis jobbat med dataskydd, så saknades både strukturen och systematiken

Malin Alsing Brånn

En möjlighet att börja om från grunden

Vi saknade både tid och kunskap inom dataskyddsområdet för att kunna jobba systematiskt med dataskydd säger Malin. Hon fortsätter, Jag har en medarbetare, Alma, som är anställd på ekonomiavdelningen som har fått ett uppdrag i att skapa en struktur och systematik i dataskyddsarbetet. 

För att strukturera upp arbetet och öka kunskapen kring dataskydd för VMKF anlitade Malin Visma Draftit.

Vi är så nöjda, samarbetet har överträffat våra förväntningar som vi hade!

Malin Alsing Brånn

Det första steget i arbete var att Alma från VMKF och Fredrik från Visma Draftit satte sig ner och kartlade vad som VMKF saknade när det kom till sitt dataskyddsarbete. Därefter satte de   tillsammans upp en plan för åtgärder samt hur och när i tiden implementeringen av de olika delarna i dataskyddsarbetet ska ske och i vilken takt.  Malin tillägger att registerförteckningen redan är i fullt arbete och de använder sig av Visma Draftits register Privacy Records.

Vi sparar tid, vi har fått en grund att stå på och ett sätt att förstå och använda lagstiftningen tydligare och har vi frågor kontaktar vi er för ni besitter expertisen vi saknar.

Malin Alsing Brånn

I början på juni höll Fredrik en utbildning om dataskyddsarbete och GDPR för alla medarbetare på VMKF.  Vi var väldigt nöjda med det föredraget, då medarbetare kunde få svar på alla sina frågor och funderingar, tillägger Malin. 

Vårt nästa steg är att alla anställda på VMKF får genomgå en e-learning utbildning i höst efter semestern. Det är viktigt att alla är med på vad som gäller nu när vi tagit ett nytag kring vårt dataskyddsarbete säger Malin. 

Vi är ordentligt igång och har tagit tag i arbete från grunden och kan faktiskt redan se effekterna.  Exempelvis så sparar vi tid genom att ha tydligare struktur och ett årshjul som vi kan följa. Det har gjort att vi har fått en grund att stå på och ett sätt att förstå och använda lagstiftningen tydligare och har vi frågor kontaktar vi er för ni besitter expertisen vi saknar, säger Malin. 

Med Alma hos VMFK och Fredrik på Visma Draftit som stöd så gick det mycket smidigt att implementera arbetet. Alma vinner både tid och kunskap i att ha Fredrik som bollplank. Samarbetet som VMKF har med Visma Draftit är otroligt uppskattat av hela organisationen. Fredrik är vår kontaktperson och är otroligt hjälpsam när vi har både frågor och funderingar kring dataskyddsarbetet och implementeringen, avslutar Malin.

Kombinera verktyg, kompetens och rätt metod

Med Privacy as a Service får du den perfekta kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat med ert dataskydd. Med stöttning av våra jurister inom GDPR och diplomerade dataskyddsombud får du hjälp och projektledning genom hela arbetet.

Du får alltid en personlig rådgivare, åtkomst till alla våra verktyg med rådgivning och en anpassad projektplan med rekommenderade aktiviteter. Med Privacy as a Service får ni bland annat:

  •  granskning och genomgång av hur din verksamhet följer GDPR
  • alla verktyg från Visma Draftit Dataskydd
  • rådgivning med dataskyddsombud
  • projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter
  • juridisk frågeservice med svar inom 72 timmar.

Läs mer om hur du kan optimera ert dataskydd.

Relaterade inlägg