Minska smitta i förskolan - ny vägledning från Folkhälsomyndigheten

Barn cyklar utomhus på en skolgård.

Förskolan är central för att ge barn goda förutsättningar att lyckas i livet och jämna ut livschanser. Men för att förskolan ska kunna vara det så krävs det att barnen kan delta i verksamheten i hög utsträckning - och vara friska under vistelsen. 

I augusti 2023 fick Folkhälsomyndigheten (Fohm) i uppdrag av regeringen att revidera kunskapsöversikten "Smitta i förskolan". Nu har Fohm överlämnat den nya vägledningen till regeringen. Vägledningens syfte är att minska smittspridning inom förskolan. 

Genom revideringen av vägledningen stärks tydligheten kring vilka tillfällen som barn ska stanna hemma från förskolan, men den tar också upp rekommendationer, förebyggande och rutinmässiga åtgärder för att minimera smittspridning bland barnen.

I vägledningen står det, bland annat, att:

  • Barn och personal bör stanna hemma tills de har ett gott allmäntillstånd och kan delta i verksamheten utan att påverkas av sjukdom.
  • Barn med milda symptom såsom snuva eller hosta kan närvara på förskolan om de har ett gott allmäntillstånd.
  • Om en vårdnadshavare tycker att barnet är friskt nog att vara på förskolan, men personalen upplever att barnet inte orkar delta så är det “personalens professionella bedömning som avgör huruvida barnet är piggt nog att delta i förskolans verksamhet.”
  • Ett gott allmäntillstånd innebär att barnet inte har några infektionssymtom, har varit feberfritt i minst ett dygn utan febernedsättande medicin, och är tillräckligt pigg för att delta i förskolans aktiviteter.
  • Barn som varit hemma för magsjuka bör vara symptomfria i minst två dagar innan de återvänder till förskolan.
  • Att vara utomhus varje dag är bra för att minska smittspridning och främja välbefinnandet hos barnen. 
  • Det bör finnas (och följas) rutiner för bland annat handhygien, städning, blöjbyten men även livsmedelshygien, hantering av mat och hantering av sjukdomsutbrott i verksamheten. 
  • Personalen uppmanas att informera vårdnadshavare om det cirkulerar sjukdomar eller smittspridning i verksamheten, exempelvis löss eller magsjuka. Genom att personalen kommunicerar om de smittor eller sjukdomar som finns på förskolan så kan vårdnadshavare hjälpa till med att minska smittspridningen. Ju tidigare en smitta kan behandlas eller stoppas - desto bättre. 

Även vikten av vaccination av barn betonas också i vägledningen. Folkhälsomyndigheten menar att det är viktigt att alla barn följer det nationella barnvaccinationsprogrammet. Nu ska kunskapsöversikten spridas till berörda såsom förskolor och huvudmän.

Vill du ta del av hela vägledningen och Folkhälsomyndighetens information så finns det på myndighetens webbplats.

Relaterade inlägg