Funderar du på att sälja ditt företag?

Under det första kvartalet 2023 gjorde Kantar/Sifo en undersökning som visar att nästan var tredje företagare planerar att avyttra sitt företag inom tio år. Undersökningen gjordes på uppdrag av revisions- och konsultföretaget PwC Sverige. Här får du en enkel överblick över de steg som processen kan innebära och vad som är bra att tänka på.

Steg 1: Vad är bra att ha på plats vid en avyttring?

Att sälja sitt företag blir oftast bäst med ordentliga förberedelser. Det är viktigt att börja med sig själv och företaget. 

 • Finns all grundinformation på plats? 
 • Har styrelsemötena dokumenterats?
 • Är bolagsstämmoprotokollen samlade?
 • Har du gjort en så kallad bolagspärm där allt samlas?
 • Är aktieboken uppdaterad? 
 • Finns det skriftliga avtal med anställda, kunder och leverantörer? 
 • Finns det något i avtalen som kräver bearbetning vid en försäljning av företaget?

Tänk på att även om alla avtal kan hanteras manuellt finns det också effektiva digitala arkivsystem för att förvara avtalen. 

Steg 2: Sätt målbild

När grunddokumentationen inför försäljningen är på plats är det viktigt att sätta din egen målbild. Vilket pris vill du ha för företaget? Vill du jobba kvar i företaget eller vill du lämna företaget direkt vid försäljningen?

Steg 3: Identifiera köpare

Om du inte redan har identifierat köparen är detta nästa steg.
Innan en eventuell köpare tar del av din grunddokumentation över företaget och gör sin företagsundersökning ska du se till att skriva en avsiktsförklaring. En avsiktsförklaring ska innehålla villkor om konfidentialitet med den som reglerar processen. 

Steg 4: Den presumtiva köparen bestämmer sig

Valet den presumtiva köparen gör påverkar så klart processen härefter.

 • Om den presumtiva köparen inte vill köpa:
  Om den presumtiva köparen efter företagsundersökningen inte vill köpa företaget så har ni redan reglerat vad som ska hända och hur denne ska förhålla sig till informationen som denne har fått del av i processen.

 • Om den presumtiva köparen vill genomföra köpet:
  Då går ni vidare och tecknar ett avtal om försäljning av aktierna eller inkråmet i företaget. Allt beroende på vilken överenskommelse du och köparen har gjort. Har ni väl kommit så här långt finns det goda möjligheter att kunna genomföra försäljningen.

Få hjälp med dokumenten

För att köpa eller sälja företag krävs en noggrant dokumenterad process. Detta gäller inte bara själva köpet/försäljningen utan också andra moment som förhandlingar och företagsundersökningar (due diligence). Med verktyget Handling får du tillgång till 900 uppdaterade dokumentmallar och avtal som stöttar dig och ditt företag att bli effektivare, varav fler än 25 dokumentmallar handlar om att köpa och sälja företag. Färdiga att använda och framtagna tillsammans med experter utifrån gällande regelverk och riktlinjer.

Lycka till!

Relaterade inlägg