Fotografera barn i luciatåg – Vad gäller?

Du står längst fram i aulan tillsammans med din klass för att sjunga julsånger. I publiken sitter det stolta föräldrar och släktingar till barnen. Medan du står där ser du flera personer i publiken som tagit upp sin mobil och filmar eller fotograferar alla eleverna medan de sjunger Sankta Lucia. Men får de verkligen göra det? Vad säger GDPR?

Okej med fotografering - om bilderna används för privat bruk

Oftast får föräldrar och andra besökare fotografera barnen. Undantaget är om förskolan eller skolan har satt upp egna regler som förbjuder detta, vilket bland annat kan bero på att det finns personer med skyddad identitet. Det finns ingenting i GDPR som säger att du inte får ta bilder och spara i din telefon eller på datorn. Frågan är snarare vad privatpersonen gör med bilderna efteråt. Får de exempelvis lägga ut bilderna på sociala medier hursomhelst? 

Svaret på den frågan är nej. Där är Integritetsskyddsmyndigheten tydlig. När en privatperson publicerar bilder på sociala medier ska hen ta hänsyn till GDPR, eftersom det då inte längre räknas som helt privat personuppgiftsbehandling.
För att följa GDPR så “behöver du göra en avvägning mellan ditt intresse av att sprida bilderna och av barnens intresse av att inte bli exponerade. Vad som avgör vilket intresse som väger tyngst beror bland annat på bilden, hur den sprids och i vilket sammanhang.” skriver Integritetsskyddsmyndigheten på sin hemsida.

Publicering i sociala medier omfattas alltså normalt inte av det undantag som gäller för privata ändamål. Det finns det praxis för.

Läs blogginlägget “GDPR & skolan - Krävs samtycke från eleverna?”

Praxis från en domstol i Nederländerna

Under 2020 gjorde en farmor/mormor sig skyldig till brott mot GDPR när hon publicerade bilder på sina barnbarn i sociala medier utan föräldrarnas samtycke. Detta beslutades av en nederländsk domstol 2020, vilket fick internationell uppmärksamhet. Kvinnan vägrade ta bort bilderna även efter begäran av barnets mamma. Saken gick till domstol, som beslutade att kvinnan måste ta bort bilderna. Om hon inte gjorde detta skulle hon få böter. 

Fallet är intressant då det rör sig i gränslandet mellan vad som är en privat behandling av personuppgifter och vad som är GDPR. I regel gäller inte GDPR för behandling av personuppgifter som är enbart för privat bruk, men då kvinnan la upp fotona på Facebook kunde de bli tillgängliga för en bredare publik. Då ansåg domstolen att privatundantaget inte längre var giltigt. 

Ordlista

Behandling, personuppgifter, vad pratar ni om? Ja, det är inte helt enkelt att hänga med på begrepp som behandling och personuppgifter. Här följer därför en liten förklaring till vad begreppen innebär.

Vad är en behandling?

I stort sett allting som görs med personuppgifter inkluderas när det pratas om en behandling av personuppgifter. Här följer några exempel på vad som kan vara en behandling av personuppgifter:

 • samla in 
 • skriva ut 
 • lämna ut 
 • publicera på hemsida 
 • gallra.

Läs även faktabladet “GDPR och barns rättigheter i digitala miljöer”

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är i princip all information som säger något om en enskild fysisk person. Det är ett brett begrepp som kan inbegripa alla möjliga slags upplysningar som går att koppla till en person. Vanliga exempel på personuppgifter är namn och personnummer, det kan också vara:

 • adresser
 • telefonnummer
 • bilder på människor
 • ljudinspelningar med röster
 • ärendenummer
 • lägenhetsnummer
 • kundnummer.

Relaterade inlägg