ChatGPTs snabba ökning och EU:s strävan efter reglering

Få saker har diskuterats lika mycket under 2023 som AI. ChatGPT lanserades i slutet av 2022, men redan i januari i år hade den över 100 miljoner månatliga användare. Det gör ChatGPT till den snabbast växande konsumentapplikationen någonsin. Men med ökade tekniska möjligheter ökar också riskerna och hoten. Därför planerar EU att införa en AI-förordning, det vill säga en lagstiftning som ska säkerställa att tekniken används på rätt sätt. 

Vad är AI?

AI betyder artificiell intelligens. Det handlar om hur maskiner kan agera och tänka på ett sätt som liknar mänskligt beteende. Med det menas att maskinen kan resonera, lära sig nya saker, planera och även vara kreativ. AI gör det möjligt för tekniska system, exempelvis datorer, att förstå vad som händer runt omkring dem, hantera den information de får och lösa problem för att nå ett specifikt mål. AI-system kan också ändra sitt beteende, åtminstone till viss del, genom att lära sig från sina tidigare handlingar och agera självständigt.

Några exempel på AI

 • Användningen av AI-algoritmer av Google för att förbättra sökresultaten och anpassa dem efter användarens beteende.
 • Självkörande bilar. Även om det inte är vanligt förekommande än, så är det något flera bilföretag experimenterar och har påbörjat arbetet med.
 • Rekommendationer om vilken film du troligtvis kommer att tycka om, baserat på det du redan sett. Samma gäller rekommendationer du får online om musik och olika produkter.
 • Siri, Alexa och andra virtuella assistenter i smartphones som vi kommunicerar med via röster.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT (chat-generative pre-trained transformer) är en chatrobot. GPT-modeller tränas för att förstå och generera mänskligt liknande text. Svaren baseras på information som de utsatts för under sin träning. ChatGPT är optimerad för konversationsliknande interaktioner. Det är lätt att tro att chatsvaren kommer från en människa då chatroboten är tränad på att kunna svara på frågor, delta i konversationer och generera relevant text utifrån dess sammanhang. 

Företaget som står bakom är OpenAI, ett ledande bolag inom AI. ChatGPT finns på flera språk och olika versioner, varav den som enbart arbetar med text är kostnadsfri. Det finns också en uppsjö av appar som använder ChatGPT ihop med andra funktioner, vilket gör att AI blivit mycket mer tillgängligt för alla.

Men även om det finns många fördelar med ChatGPT finns det så klart även baksidor med den snabba utvecklingen. Något som diskuterats i Sverige är bland annat hur universitet ska förhålla sig till ChatGPT, då den nya tekniken ökar risken för fusk. 

Läs blogginlägget "ChatGPT och dataskydd: 3 saker att tänka på"

Regler förväntas komma i EU-förordning

Det är så klart inte bara universiteten i Sverige som har problem med AI-genererat innehåll. Frågan diskuteras just nu även i Europaparlamentet, som vill att generativa AI-system (som ChatGPT) måste upplysa om att innehållet är AI-genererat. Parlamentet vill dessutom reglera AI genom förbud eller riskminimering. Därför pågår det just nu diskussioner om framtagandet av en reglering kring AI. Går detta igenom kan det bli den första regleringen som finns på storskalig nivå för AI. 

Förutom kravet kring upplysning av AI-genererat innehåll vill de bland annat få till 

 • ett fullständigt förbud mot att använda AI för biometrisk övervakning, känsloigenkänning och predaktiv övervakning. 
 • att AI-system som används för att påverka väljare ska anses utgöra en hög risk. 

Beslut förväntas komma innan året är slut.
(Och, för tydlighetens skull, det är ChatGPT som har rubriksatt denna bloggpost.)

ChatGPT spår trender för 2024

Men vad spår ChatGPT själv kommer hända under 2024? I november 2023 frågade vi chattroboten “Vilka trender för AI tror du kommer vara aktuella under 2024?”.

Svaret löd:
“Jag har ingen direkt information om framtida händelser eller trender, eftersom mitt senaste träningsdata sträcker sig fram till januari 2022. Därför kan jag inte ge exakta förutsägelser för trender inom AI för 2024. Men baserat på generella mönster och tidigare utvecklingar finns det några områden som kan vara värda att hålla ett öga på:

 • Förbättrad NLP (Natural Language Processing): Teknologin för att förstå och generera mänskligt språk fortsätter att utvecklas. Vi kan förvänta oss mer sofistikerade språkmodeller och tillämpningar inom områden som chatbots, översättning och sammanfattning av text.
 • AI och etik: Med ökande medvetenhet om vikten av etiska frågor kring AI förväntas fokus öka på att utveckla och implementera etiska riktlinjer för AI-system. Detta kan inkludera frågor om rättvisa, öppenhet, ansvarighet och integritet.
 • Fortsatt framsteg inom autonoma system: Autonoma fordon, drönare och robotar kan dra nytta av framsteg inom datorseende och beslutsfattande för att förbättra prestanda och säkerhet.
 • AI i hälso- och sjukvården: Fortsatt tillväxt inom användningen av AI för medicinsk bildanalys, diagnostik och personlig medicin förväntas. Det kan också inkludera användningen av AI för att förutsäga sjukdomar och optimera vårdprocesser.
 • Edge Computing och AI: För att minska latens och förbättra prestanda kan det bli vanligare att implementera AI-algoritmer direkt på enheter eller "edge" enheter snarare än att förlita sig på molnbaserade lösningar.

Observera att dessa förutsägelser är spekulativa och baseras på generella trender och mönster från tidigare år. Den exakta riktningen för AI-utveckling kan påverkas av tekniska genombrott, ekonomiska förändringar och samhällsutvecklingar som kan uppstå fram till 2024.”

Det är bara att vänta och se vad som kommer hända, helt enkelt. 

Vill du läsa mer?

Det finns fler nya och kommande EU-förordningar som har koppling till data, digitalisering och till det som brukar kallas för EU:s digitala årtionde. Vill du lära dig mer om viktiga förordningar inom digitaliseringsområdet och hur de tangerar GDPR så finns det mer information i Privacy Expert.

Relaterade inlägg