Vad är på gång inom dataskydd under 2023?

man som använder laptop, kvinna använder telefon i bakgrunden

Mycket har förändrats inom dataskydd de senaste åren och 2023 kommer förmodligen inte att vara något undantag. Här kommer en kort sammanfattning av vad vi kan förvänta oss av dataskyddsvärlden och GDPR i år.

Enklare överföring av personuppgifter till USA

Som vi, och många andra, har nämnt tidigare, närmar vi oss ett färdigställt EU-U.S. Data Privacy Framework. Ramverket är ett samarbetsavtal mellan USA och EU som kommer att förtydliga de frågor som togs upp i Schrems II. Avtalet strävar efter att uppfylla kraven för behandling av personuppgifter som anges i GDPR och göra det säkert att överföra personuppgifter från EU till USA. 

Om den sista delen av processen går relativt smärtfritt kommer det vara möjligt att överföra personuppgifter till USA som före Schrems II-domen, om än med vissa reservationer. Den nya mekanismen kommer inte att gälla för alla överföringar av personuppgifter till USA. Den kommer endast gälla för de privata företag i USA som aktivt har valt att delta i programmet. Detta kommer i alla fall att göra det lättare för företag etablerade i EU att använda sig av amerikanska personuppgiftsbiträden än vad det har varit de senaste två åren, och är ett steg i rätt riktning för att få en högre grad av dataskydd över hela världen.

Läs också: Vad hände inom dataskydd under 2022?

Ökad användning av dataskyddsteknik

Teknik och smarta lösningar har lett till ökad effektivitet, både vad gäller kostnad och tid, på nästan alla arenor. En del tekniska lösningar används i dataskyddsvärlden, men det finns fortfarande många som använder Excel-ark för registerförteckning och sitter utan moderna, specifika verktyg för konsekvensbedömning/DPIA, interna kontroller och personuppgiftsincidenter. För att effektivisera arbetet med dataskydd tror vi att fler verksamheter kommer efterfråga juridiska tekniska lösningar. Det går alldeles utmärkt att slå upp information i ett uppslagsverk, men de flesta håller nog med om att det är bättre att göra en snabb Google-sökning. 

Genom att använda tekniska lösningar för att hjälpa er verksamhet att arbeta med dataskydd får ni mer tid till att fokusera på företagets kärnverksamhet. Arbetet med dataskydd har mognat sedan GDPR började gälla för nästan fem år sedan, och vi tror att 2023 är året då fler kommer att uppgradera till en modern lösning för ett ännu bättre dataskyddsarbete. 

Om ditt företag vill förbättra ert arbete med dataskydd har vi på Visma Draftit smarta lösningar för registerförteckningDPIAinterna kontroller och för att hantera personuppgiftsincidenter.

Seriöst dataskydd kommer att vinna marknadsandelar

Allt fler människor blir medvetna om sin integritet och hur deras personuppgifter hanteras. Om er verksamhet kan visa att ni tar dataskydd på allvar kan ni vinna marknadsandelar av era konkurrenter. Tidigare har många verksamheter fokuserat på att samla in så mycket data som möjligt för att skaffa sig en konkurrensfördel, medan ni nu bör fokusera på att visa att ni respekterar era kunders personuppgifter och integritet – detta ger er samma effekt! 

Att inte samla in mer information än vad som är absolut nödvändigt kommer att bli viktigare och viktigare framåt. Öppenhet, transparens samt att tydligt visa vilka rättigheter de registrerade har, och hur man åberopar dem, kommer att ge ditt företag ett försprång gentemot konkurrenterna. Ligg steget före genom att tydligt visa att ni tar era kunders integritet på allvar!

Relaterade inlägg