Driv företag utan oro för tvister med säkrade avtal

Fotograf: Oskar Omne

I vardagen som egenföretagare är det mycket som kräver din uppmärksamhet. Då kan det vara skönt att ha grundläggande delar som dokument och avtal på plats så att du får mer tid över till din kärnverksamhet. 

Vi har intervjuat Karin Berggren som chefsjurist hos vår samarbetspartner, Företagarna där medlemmarna har som förmån att kunna ringa in och ställa frågor om juridiska problem. Av frågorna som kommer in rör cirka 25 % av dem köp och avtal. Frågorna rör olika branscher och ofta rotar sig problemet i bestämmelser som skett utanför det ursprungliga avtalet som är svåra att bevisa i efterhand. Under samtalet med Karin är tydligt att avtal och dokumentation är A och O men också hur svårt det kan vara att göra rätt.

 

Muntliga avtal och tillägg försvårar

Ett råd som Karin ofta ger är att allt som avtalats ska vara tydligt dokumenterat. Det må låta självklart, men tåls att upprepa. Det kan vara något så lite som att en liten tilläggsbeställning av en tjänst görs muntligt, som inte finns med i det ursprungliga avtalet.

– Många avtal görs muntligt och saknar tillräcklig dokumentation, vilket gör att det i efterhand blir svårt att styrka det man kommit överens om. Jag brukar råda de som ringer att dokumentera allt som de kommer överens om och vilka rutiner som gäller. Skulle något tillkomma muntligt i efterhand – skicka alltid en orderbekräftelse per e-post och få den bekräftad innan arbetet utförs, säger Karin Berggren.

En del tvister kan undvikas

Klara och tydliga avtal är den bästa förebyggande åtgärden mot tvister, oavsett om du är leverantör eller kund. Det går även att på förhand avtala om vad som gäller om varan eller tjänsten inte lever upp till förväntad leverans. Skulle man till slut hamna i tvist finns det mycket som kan göras för att undvika att det går vidare till domstol och skiljeförfarande, som också är väldigt kostsamt. Är det värt att strida för? 

– Ofta finns rättsskydd i företagsförsäkringen men det är fortfarande något som tar tid, kraft och fokus från verksamheten. I slutändan handlar det om relationer och att skapa tillit mellan dig och din kund, ibland kanske det också kan vara värt att betala lite för att behålla en relation. Kan man nå ett förlikning och slippa huvudförhandling och dom för att bevara relationen, så kanske det är rätt väg att gå, säger Karin Berggren.

Bli trygg med uppdaterade avtal och dokument

Avtal och dokument är en färskvara och behöver uppdateras löpande. När du kan känna dig säker på att du följer regelverk och har ett vattentätt avtal blir du också trygg i din verksamhet. 

– Det är väldigt tacksamt att utgå ifrån standardavtal och allmänna villkor som inte är kopplade till en specifik bransch. Du får då en grund att stå på och kan sedan komplettera utifrån ditt eget behov, säger Karin Berggren. 

Vi vill att dokument och avtal ska ta så lite av din tid som möjligt samtidigt som det görs på ett korrekt sätt. Med vår tjänst Handling får du en samling av 900 uppdaterade dokument och dokumentmallar. De är färdiga att använda utifrån gällande regelverk och riktlinjer men kan också anpassas efter behov. Allt för att du ska vara så trygg som möjligt.

Relaterade inlägg