ChatGPT och dataskydd: 3 saker att tänka på

del av svart tangentbord med rött ljus mellan knapparna

ChatGPT är ett språkbearbetningsverktyg som tagit världen med storm. Det är utvecklat av OpenAI och drivs av artificiell intelligens. ChatGPT har redan klarat ett antal krävande prov och kommer bara att bli bättre under de kommande åren. Verktyget intresserar många, men du bör tänka efter en extra gång innan du börjar använda det. Här är tre viktiga saker att tänka på med ChatGPT: 

1. Dataskyddsmyndigheter kan stoppa ChatGPT

Under den senaste tiden har flera dataskyddsmyndigheter börjat ta ställning till ChatGPT. Den italienska dataskyddsmyndigheten beslutade exempelvis att stoppa ChatGPT under en period, med omedelbar verkan. Detta är något som dataskyddsmyndigheter i EU har rätt att göra med stöd av GDPR. Myndigheten hade ringat in flera problemområden:

  • De registrerade får inte tillräcklig information om hur deras personuppgifter hanteras.
  • Personuppgifter verkar ha samlats in och använts för att träna ChatGPT:s algoritmer utan en giltig rättslig grund.
  • Det finns felaktigheter i de svar som verktyget ger. Dessa baseras ofta på personuppgifter och innehåller ofta personuppgifter - men inte alltid korrekta sådana.
  • Det finns inget system för ålderskontroll

Förbudet syftade till att blockera verktyget och uppmana OpenAI att justera de områden där ChatGPT strider mot GDPR. OpenAI tog till sig av kritiken och har gjort en del förbättringar sedan dess. 

I Sverige finns inga planer just nu att förbjuda ChatGPT, vad vi vet. Men än så länge råder det ingen tydlig konsensus i EU om ChatGPT, och saker kan ändras fort.

2. Tänk på vad du skriver till ChatGPT

ChatGPT är väldigt användbart för att sammanfatta dokument, skriva kortfattade sammanfattningar, längre texter m.m. Om det används på rätt sätt kan verktyget spara dig tid och hjälpa dig att vara kreativ - men tänk en extra gång innan du ber ChatGPT att utföra uppgifter åt dig. 

Om den information du ger ut innehåller personuppgifter eller känslig information, till exempel företagshemligheter, bör du inte mata in den i ChatGPT. Vi vet inte hur informationen behandlas eller används, och det finns därmed risk att känslig information hamnar på villovägar. 

3. ChatGPT är inte en säker källa

Det kan kännas som att ChatGPT har svar på allt, men trots det kan verktyget fortfarande ge dig felaktiga svar. Ju mindre data ChatGPT har om ämnet desto större risk är det att svaret du får är fel. Du kan göra ett test genom att be verktyget skriva något om dig själv. Antagligen kommer du bara att skratta åt svaren du får, exempelvis att du dog för 60 år sedan eller att du är en känd författare. ChatGPT kan mycket men inte allt, så var kritisk till de svar du får. 

Till sist - kom ihåg! 

ChatGPT är ett mycket kraftfullt verktyg som tillsammans med andra liknande verktyg kan komma att revolutionera världen. Tänk på:

  • vad du lämnar för information
  • att vara kritisk till de svar du får tillbaka.
  • att verktyget är under granskning av ett antal dataskyddsmyndigheter och det finns delar som strider mot GDPR. 
  • att skynda långsamt!

Relaterade inlägg